NAZIM VE UYTGULAMA İMAR PLANI(KATRAKÖPRÜ-KIZILBURÇ)

İ     L     A     N

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Kızılburç Mahallesi sınırlarında bulunan 105 ada 9 nolu parsel üzerinde Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2022 tarih ve 630 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 23/01/2023

Eklenme Tarihi: 30.01.2023 15:29

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı