NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-AKÇAKALE YOLU)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanıp ilana çıkarılan İlimiz Eyyübiye İlçesi sınırlarında, Kuyubaşı kavşağı ile Eyyübiye Devlet Hastanesi kavşağı arasında kalan Akçakale yolu güzergahı ve çevresinde ilan askı sürecinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarih ve 676 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 20/01/2023

Eklenme Tarihi: 30.01.2023 15:26

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı