NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-YENİCE)

   İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi sınırlarında Üniversite Alanı olarak planlı alanın "Eğitim alanı ve Kamu hizmet Alanı" olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2023 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 30/01/2023

Eklenme Tarihi: 30.01.2023 15:23

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı