Nazım İmar Planı (Harran-Harran-t)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Harran İlçesi Harran-t Mahallesi 408 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde mevcutta faaliyet gösteren, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı"nın imar planına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2023 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 25/01/2023

Eklenme Tarihi: 27.01.2023 08:21

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı