Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği (Eyyübiye-Türkmeydanı)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Türkmeydanı Mahallesi sınırlarında mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait taşınmazlara yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2022 tarih ve 593 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 20/01/2023

Eklenme Tarihi: 23.01.2023 10:46

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı