NAZIM VE YGULAMA İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-ALAKONAK)

   İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Viranşehir İlçesi Alakonak Mahallesi 143 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 12/01/2023

Eklenme Tarihi: 12.01.2023 14:42

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı