NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Harran İlçesi Yenidoğan Mahallesi 109 ada 6,8,9 ve 10 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde Enerji Üretim Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2022 tarih ve 688 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 05/01/2023

Eklenme Tarihi: 06.01.2023 08:54

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı