Nazım İmar Planı Değişikliği (Akçakale-Hırbetilşıddo)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz Akçakale ilçesi Hırbetilşıddo Mahallesi 0/42, 101/1, 165/1 parsellere kayıtlı taşınmaz üzerinde Akçakale Transformatör Merkezi yapımına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2022 tarih ve 595 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 19/12/2022

Eklenme Tarihi: 19.12.2022 15:02

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı