NAZIM İMAR PLANI(CEYLANPINAR)

 İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Ceylanpınar ilçe merkezine yönelik 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde 2021/177 Esas Nolu davada mahkeme 15.09.2022 tarih ve 2021/2021 Esas sayılı kararı ve TCDD 6. Bölge Müdürlüğünün 10.11.2022 tarih ve E.313786 sayılı görüşü doğrultusunda  hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2022 tarih ve 628 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 12/12/2022

Eklenme Tarihi: 12.12.2022 16:36

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı