NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-KIZILBURÇ)

    İ     L     A     N

 

    BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Kızılburç Mahallesi 101 ada 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaz yürürlükteki imar planında Süt Besi ve Hayvancılık Tesisi Alanının bir kısmında Güneş Enerji Üretim Alanı(GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2022 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 09/12/2022

Eklenme Tarihi: 12.12.2022 10:21

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı