NAZIM İMAR PLANI (SURUÇ-YILDIRIM)

     İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Suruç İlçesi Yıldırım Mahallesi 708 ada 5,6,7,8,11,12,13,14 parsel numaralı taşınmazlar yürürlükteki imar planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2022 tarih ve 582 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 09/12/2022

Eklenme Tarihi: 12.12.2022 10:19

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı