İhale Duyurusu Hakkında

1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

Deteylı Bilgi İçin Tıklayınız

Eklenme Tarihi: 24.11.2022 15:35

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı