NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-YENİCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 5927 ada 8-9 ve 12 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2022 tarih ve 499 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 24/11/2022

Eklenme Tarihi: 24.11.2022 14:01

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı