NAZIM İMAR PLANI(SURUÇ-CUMHURİYET)

    İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet mahallesi ada no:44 parsel no:28 ve 29 da kayıtlı ve "Özel Sağlık Tesis Alanı" olarak planlı alanın "Merkezi İş Alanı(MİA)" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 447 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 21/11/2022

Eklenme Tarihi: 21.11.2022 16:24

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı