NAZIM İMAR PLANI(bİRECİK-MEYDAN)

       İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Birecik Meydan Mahallesi 71 ada, 52 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2022 tarih ve 497 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 31/10/2022

Eklenme Tarihi: 31.10.2022 15:11

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı