NAZIM İMAR PLANI-(KARAKÖPRÜ-GÜLLÜBAĞ)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Güllübağ (Karaköprü) Mahallesi Ada no:4113 parsel no:1’de kayıtlı konut alanı olarak planlı alanın ‘İbadet Alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2022 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 28/10/2022

Eklenme Tarihi: 28.10.2022 12:11

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı