NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-SIRRIN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın(Karşıyaka) Mahallesi Ada No:5102 Parsel No:1 hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2022 tarih ve 501 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 26/10/2022

 

  

Eklenme Tarihi: 28.10.2022 12:08

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı