NAZIM İMAR PLANI-(SURUÇ-KÜÇÜKSERGEN)

            İ     L     A     N

                         BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Suruç İlçesi Küçüksergen Mahallesi sınırlarında bulunan alan üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2022 tarih ve 502 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 26/10/2022

Eklenme Tarihi: 28.10.2022 12:02

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı