Nazım ve Uygulama İmar Planı İtirazı (Haliliye-Kargalı)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz Haliliye İlçesi Kargalı Mahallesi (Karahantepe) sınırlarında Mahalle (Köy) İmar Planı yapılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2022 tarih ve 268 sayılı kararı ile ilana çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 30 günlük askı süresi içinde yapılan itiraz değerlendirilerek Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 460 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 04/10/2022

Eklenme Tarihi: 06.10.2022 16:23

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı