Nazım ve Uygulama İmar Planı (HİLVAN-ÇİMDELİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz, Hilvan İlçesi Çimdeli Köyü Kırsal Mahallesi 781 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Hilvan AAT(Atıksu Arıtma Tesisi) İmar Planı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 04/10/2022

Eklenme Tarihi: 06.10.2022 16:15

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı