NAZIM İMAR PLANI-(HALİLİYE-SÜLEYMANİYE)

   İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi 4593 ada - 1 nolu parsel ve 4549 ada - 1 nolu parsel’de kayıtlı alan ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 455 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 04/10/2022

Eklenme Tarihi: 05.10.2022 16:15

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı