Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği (Siverek-Karakoyun)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Karakoyun Mahallesi 162 ada 1 parsel nolu Mülkiyeti Siverek Belediyesine ait taşınmaza yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2022 tarih ve 400 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 22/08/2022

Eklenme Tarihi: 25.08.2022 08:38

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı