NAZIM İMAR PLANI(BİRECİK-KURTULUŞ-MEYDAN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Birecik İlçesi Kurtuluş Mahalle sınırlarında 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2022 tarih ve 398 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 19/08/2022

Eklenme Tarihi: 22.08.2022 15:08

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı