NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-İKİZCE)

İ     L     A     N

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi İkizce Mahallesi sınırlarında, ekli krokide belirtilen alan üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”(Küçükbaş, Hayvancılık ve Besi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2022 tarih ve 397 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 19/08/2022

Eklenme Tarihi: 22.08.2022 15:05

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı