NAZIM İMAR PLANI(SURUÇ-CUMHURİYET)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 308 ada 1 ve 2 parsel numaralı, mevcut imar planında "Konut Alanı” ve “İbadet Alanı" olarak planlı taşınmazların "Konut Alanı” ve “İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.07.2022 tarih ve 341 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 02/08/2022

Eklenme Tarihi: 02.08.2022 16:10

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı