NAZIM İMAR PLANI(BİRECİK-KURTULUŞ)

 İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Birecik İlçesi Kurtuluş Mahallesi 299 ada 1 parsel ve 292 ada 1 parsel numaralı, mevcut imar planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve Ağaçlandırılacak Alan"   olarak planlı taşınmazların "Toplu İşyerleri" ve "Belediye Hizmet Alanı" olarak değişitirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.07.2022 tarih ve 346 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 02/08/2022

Eklenme Tarihi: 02.08.2022 16:09

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı