NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(BİRECİK-UĞURCUK

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Birecik İlçesi Uğurcuk Mahallesi Tekedaş mevkide 540 parselin doğusunda "Belediye Hizmet Alanı(Hayvan Pazarı ve Mezbaha)"  yapımına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.07.2022 tarih ve 347 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 02/08/2022

Eklenme Tarihi: 02.08.2022 16:06

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı