NAZIM İMAR PLANI (EYYÜBİYE-YENİCE)

              İ     L     A     N

                      BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanıp ilana çıkarılan İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi sınırlarında Yenice Kent Ormanı(Park) yapımına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı sürecinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünün itirazı doğrultusunda hazırlanmış Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.07.2022 tarih ve 339 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

                                   Sayın halkımıza duyurulur. 02/08/2022

Eklenme Tarihi: 02.08.2022 09:52

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı