REVİZYON NAZIM İMAR PLANI-(CEYLANPINAR-MERKEZ)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            İlimiz, Ceylanpınar İlçe Merkezine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 455 sayılı kararı onaylanarak ilan-askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın 30 günlük askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2022 tarih ve 308 sayılı kararı alınmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince -planın değişen kısımlarına ilişkin- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2022 tarih ve 308 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 29/07/2022

Eklenme Tarihi: 29.07.2022 16:34

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı