UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-YENİŞEHİR)

 İ     L     A     N

      BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi 5989-5990-5991 ve 5992 nolu adalarda plan notlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2022 tarih ve 263 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

   Sayın halkımıza duyurulur. 31/05/2022

Eklenme Tarihi: 31.05.2022 10:12

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı