Meclis Toplantısı Hakkında Duyuru

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini
görüşecektir. İlgililere duyurulur.


G Ü N D E M :


1-2021 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri
2-Ceylanpınar Belediyesi Ek Bütçe Tasarısı
3-Birim İsim Değişikliği
4-Yönetmelik Değişikliği
5-Eyyübiye İlçesi Kendirci (Onikiler) Mahallesi Kentsel Dönüşüm İptali
6-Hobi Bahçeleri Yönetmelik Taslağı
7-Aksa Doğalgazın Dezavantajlı Bölgeler İçin Alt Yapı Yatırım Talebi

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;


1-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 4425 ada 1 parsel numaralı taşınmazlardahazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
2-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahalesi 0 ada 1462 parsel kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
3-İlimiz, Ceylanpınar İlçe Merkezine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin Meclisinin 17.03.2022 tarih ve 165 sayılı kararı ile itirazların değerlendirilerek -planın değişen kısımlarına ilişkin- ilana çıkarılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan 47 adet itirazın değerlendirilmesi
4-İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2480 ada 7 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
5-İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2479 ada 7 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


ŞUSKİ GENEL KURULU ;
1- 2021 Yılı Faaliyet Raporu
2- 2021 Yılı Faaliyet Dönemine Ait Kesin Hesap Cetvelleri

Eklenme Tarihi: 13.05.2022 10:58

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı