NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(SURUÇ-YALINCA)

    İ     L     A     N

           BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Suruç İlçesi Yalınca Mahallesi 243 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde kayıtlı ve "Konut Alanı" olarak planlı alanın, "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 05/05/2022

Eklenme Tarihi: 09.05.2022 09:29

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı