NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-YENİCE)

  İ     L     A     N

        BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi sınırlarında bulunan Yenice Kent Ormanı yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 29/04/2022

Eklenme Tarihi: 29.04.2022 14:18

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı