KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI(HARRAN-MERKEZ)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021/561 sayılı kararıyla uygun bulunan Harran İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Şanlıurfa  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2022/6935 Sayılı kararı doğrultusunda  değiştirilerek hazırlanan Harran İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım imar planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 25/04/2022

Eklenme Tarihi: 25.04.2022 14:32

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı