Nazım İmar Planı Değ. İtirazları (Viranşehir)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz, Viranşehir İlçe Merkezine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 520  sayılı kararı onaylanarak ilan-askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine 30 günlük askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilerek Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2022 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince -planın değişen kısımlarına ilişkin- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2022 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 21/03/2022

Eklenme Tarihi: 24.03.2022 14:17

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı