NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (KARAKÖPRÜ-MEHMETÇİK)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi sınırlarında yer alan, mülkiyeti TTA Gayrimenkul A.Ş adına kayıtlı 811 parsel  üzerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 11.03.2022 tarih ve 5301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylamıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

( 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesi gereği Dava Açma Süresi 30 gündür)

Sayın halkımıza duyurulur. 22/03/2021

Eklenme Tarihi: 23.03.2022 15:52

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı