Mart Ayı Meclis Toplantısı Hakkında Duyuru

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi

toplanarak,  aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :
1-Yönetmelik Değişikliği
2-2021 Yılı Faaliyet Raporu
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;
1-İlimiz Haliliye İlçesi Karşıyaka Mahallesi sınırlarında hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi
2-İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği mahallesi 975 ada 2 parsel nolu taşınmaz ve çevresinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
3-İlimiz Suruç İlçesi Yalıca mahallesi 243 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
4-İlimiz Suruç İlçesi Remil(yenişehir) Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait 423 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
5-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi ada no:3965 parsel no:9 ve 11'de taşınmazlarda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
6-İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı mahallesi sınırlarında hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
7-İlimiz Harran İlçe Merkezi yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım imar planı teklifi
8-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanıp ilana çıkarılan İlimiz Eyyübiye İlçesi sınırlarında, Kuyubaşı kavşağı ile Eyyübiye Devlet Hastanesi kavşağı arasında kalan Akçakale yolu güzergahı ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinine ilan askı sürecinde yapılan adet itirazı
9-İlimiz Haliliye İlçesi Güzelyurt Mahallesi 377 ada 2 parsel nolu taşınmazda onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itirazlar
10-İlimiz Haliliye İlçesi Şeyhçoban Mahallesi 0 ada 564 nolu parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi
11-İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi 5989-5990-5991 ve 5992 nolu adalarda hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
12- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2022 tarih ve 115 sayılı kararı ile hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin reddedilmesi ilçenin konut ihtiyacına binaen uygun olmadığı bu sebeple söz konusu meclis kararını 5393 sayılı belediye kanunun 23. Maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14.
Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iade edilerek yeniden görüşülmesi ve alınan meclis kararının geçersiz sayılması
13-İlimiz Haliliye İlçesi, Şehitlik (Atatürk) Mahallesi, 1033 ada 6 parsel nolu taşınmaz ve çevresi üzerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 54 sayılı kararı ile ilana çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itirazlar
14-İlimiz, Haliliye İlçesi, Dağeteği Mahallesi, 105 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresi üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
15-İlimiz Haliliye İlçe Osmanbey Mahallesi 323 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi
16-İlimiz, Karaköprü İlçesi, Yedikuyu Mahallesi, 428 ada 2 ve 4 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
17-İlimiz Viranşehir İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlar
İhtisas Komisyonlarına Havale Edilecek Raporlar;
*
ŞUSKİ GENEL KURULU ;

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı