Uygulama İmar Planı Değ. (Eyyübiye-Yenice)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi sınırlarında 4494 ada 19 parsel nolu taşınmaz üzerinde yürürlükteki imar planında "Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu" olarak planlı alan üzerinde plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2022 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 07/03/2022

Eklenme Tarihi: 09.03.2022 16:40

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı