NAZIM İMAR PLANI(BÖLÜCEK-KARAKÖPRÜ)

                                                                                                                            İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Bölücek Mahallesi 109 ada 2 parsel numaralı taşınmazda üzerinde  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 42 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 08/03/2022

Eklenme Tarihi: 08.03.2022 16:50

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı