NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(YENİ-AKÇAKALE)

  İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Akçakale İlçesi Yenimahalle Mahallesi 42 ada 21 parsel nolu taşınmazda kayıtlı ve TİCK(Ticaret+Konut) Alanı olarak planlı alanın BHA(Belediye Hizmet Alanı) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2022 tarih ve 119 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 08/03/2022

Eklenme Tarihi: 08.03.2022 16:48

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı