NAZIM İMAR PLANI(GÜLVEREN-HALİLİYE)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 195 ada 1 parsel, 213 ada 1 parsel ve 214 ada 1 nolu taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2022 tarih ve 118 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 08/03/2022

Eklenme Tarihi: 08.03.2022 16:46

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı