NAZIM İMARPLANI (AKÇAKALE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 25.02.2021 tarih ve 2021/232 sayılı Kararında belirtilen Akçakale İlave Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının dava konusu taşınmazlar yönünden kısmi iptal kararına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2022 tarih ve 124 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 02/03/2022

Eklenme Tarihi: 02.03.2022 11:39

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı