NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (EYYÜBİYE-KADIKENDİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi sınırlarında Esnaf Kooperatiflerinin yer taleplerine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 51 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 28/02/2022

Eklenme Tarihi: 01.03.2022 16:25

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı