NAZIM İMAR PLANI-(ÜVECİK(DİKİLİ)-SURUÇ)

   İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz  Suruç  İlçesi Üvecik  (idari  olarak  Dikili) Mahallesi   164 Ada 5 Parsel, 140 ada  1 parsel, 141 ada 1 Parsel ve 0 ada 78 parsel  numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 46 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 23/02/2022

Eklenme Tarihi: 23.02.2022 15:11

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı