NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (EYYÜBİYE-YENİCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 5297 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Üniversite" alanı olarak planlı alanın bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 457 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 10/02/2022

Eklenme Tarihi: 10.02.2022 15:04

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı