NAZIM İMAR PLANI- (EYYÜBİYE-KÜLÜNÇE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Altın(Eski Külünçe Mahallesi 122 ada 2 parsel) Mahallesi  103 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2021 tarih ve 382 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 08/02/2022

Eklenme Tarihi: 08.02.2022 09:53

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı