NAZIM İMAR PLANI-(KARAKÖPRÜ-MEHMETÇİK)

    İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 156 ada 8 parsel numaralı taşınmaz yürürlükteki imar planında "Gelişme Konut Alanı" olarak planlı alanın "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 41 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 02/02/2022

Eklenme Tarihi: 03.02.2022 13:38

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı