NAZIM İMAR PLANI-(HALİLİYE-ŞEHİTLİK

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     İlimiz Haliliye İlçesi, Şehitlik (Atatürk) Mahallesi, 1033 ada 6 parsel nolu taşınmaz ve çevresi üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişiliği, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 28/01/2021

Eklenme Tarihi: 28.01.2022 17:24

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı