NAZIM İMAR PLANI- (YASLICA-BOZOVA)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Bozova İlçesi, Yaslıca Mahallesi 155 ada 18, 19, 20, 21 ve 22 (eski 155 ada 8 parsel) parseller üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” ve “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (K.D.K.Ç.A)” olarak hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 28/01/2021

Eklenme Tarihi: 28.01.2022 17:15

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı