NAZIM İMAR PLANI-(GÜZELYURT-HALİLİYE)

                                          İ     L     A     N

                                                             BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2021 tarih ve 381 sayılı kararıyla onaylanıp ilana çıkarılan İlimiz Haliliye ilçesi Güzelyurt mahallesi 378 ada 6 nolu parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan Değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile onanmıştır.

              3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Plan Değişikliği, İmar ve  Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                Sayın halkımıza duyurulur. 28/01/2022

Eklenme Tarihi: 28.01.2022 15:25

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı